Praktijkvoorbeelden (23)

Filter resetten

App voor virtuele huisbezoeken en digitaal klantcontact

Vanaf begin 2020 was er, als gevolg van Corona maatregelen, vanuit de afdeling Sociale Zaken minder fysiek klantcontact mogelijk. Ook was het niet meer goed mogelijk om huisbezoeken bij de klanten af te leggen. Er is een app ontwikkeld om...

IJsselgemeenten 2021

Met wie heb ik (ID)contact?

Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

2021

Succesvolle ondernemersdienstverlening voor startende ondernemers

De ondernemersdienstverlening wordt uitgebreid i.s.m. Stichting Startersloket, zodat startende ondernemers onafhankelijk ondersteund worden. Het doel is niet meer startende ondernemers, maar wel beter voorbereidde starters binnen de gemeente Hollands Kroon.

2021

Antwoord op maat

De vraag van de inwoner zo snel mogelijk brengen bij de plek waar het goede antwoord is

2021

Wachtverhalen

Gemeente Dronten wil 70% van de telefoontjes die op het KlantContactCentrum binnenkomen binnen 25 seconden beantwoorden en irritatie van bellers bij wachten aan de telefoon verlagen.

2022

First time Fix

Doel is om zoveel mogelijk telefonische vragen van burgerzaken aan de voorkant bij het KCC af te handelen door telefoniemedewerkers in te werken op burgerzaken producten.

2021

Haags Hitteplan

In de afgelopen jaren is gebleken dat het bereik van het Nationaal Hitteplan verbeterd kan worden door een lokaal hitteplan op te stellen. Lokale hitteplannen bereiken mensen die gezondheidsrisico’s ondervinden bij hitte maar buiten het bereik van langdurige zorg vallen...

2021

U bent precies op het goede adres! 

De gemeente Utrecht startte een pilot om een laagdrempelige toegang te maken voor inwoners die niet weten waar in de gemeente (overheid) ze moeten beginnen om een probleem of vraagstuk op te lossen. Het kan hier om een complexe vraag...

2021