Gemeente Amsterdam heeft een format en een procesplaat samen met 2 externe advieskantoren ontwikkeld, in lijn met hun eigen privacy beleid. Hiermee anticiperen ze op verdere ontwikkeling van het cloudbeleid. Dit wordt gebruikt als blauwdruk om alle processen die zij in de cloud willen laten landen door te lichten.

Jaartal

2023

Gemeente

Het succes zit in de standaardisering en toegankelijkheid van de gezamenlijke stukken. Die worden met toegepast advies ter beschikking gesteld aan de verschillende organisatie onderdelen. 

Gezien de digitalisering van de maatschappij en de ontwikkelingen in de cloud managen zij door gebruik van deze tool risico gericht en worden de rechten van de burgers zo optimaal mogelijk beschermd. 
De tool is herbruikbaar voor elk andere gemeente wegens de standaardisering van de analyse onderdelen. Door actieve risico inventarisatie helpt deze tool elke gemeente om eventuele doorgifte vast te stellen, te analyseren, risico’s voortijdig te signaleren, te mitigeren en maatregelen adequaat te prioriteren en uit te voeren.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links