Publicaties en brieven

Wijzigingswet Open Overheid (Woo)

13 maart 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/011

Transparant Bestuur 2016

2016
Handreiking

Misbruik Wob

2015
Factsheet

Initiatief Wet Open Overheid

9 december 2014
Brief aan parlement

Adviesaanvraag wijziging Wet openbaarheid van bestuur

22 augustus 2014
Brief aan kabinet

Oneigenlijk gebruik Wob

10 maart 2014
Brief aan kabinet

Oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur

26 augustus 2013
Brief aan parlement

Wet openbaarheid van bestuur

22 maart 2013
Brief aan kabinet