Organisatie

VNG, Pels Rijcken

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming gaat veelal gepaard met omvangrijke informatiestromen. Gemeenten krijgen regelmatig Wob-verzoeken om documenten over de organisatie van deze verkiezingen dan wel over de fase van de (in)formatie openbaar te maken. Om gemeenten te ondersteunen bij de omgang met deze Wob-verzoeken heeft de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken in een factsheet veel gestelde vragen beantwoord. We blikken daarbij ook vooruit op de komst van de Wet open overheid (Woo). Bij de factsheet hoort een stroomschema waarin de antwoorden op de vragen over de periode van coalitievorming schematisch worden weergegeven.