Awb

Waar moet een gemeente zich aan houden bij het nemen van besluiten? Hoe komt zo’n besluit tot stand? De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de regels en procedures.

Wet dwangsom en beroep

Acties van de VNG rond de (monitor van) de Wet dwangsom en beroep.