Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2021

Het proces van digitalisering waarbinnen de overheid steeds meer gegevens digitaal verwerkt, is al jaren aan de gang. Ook in de communicatie met burgers en bedrijven wordt de digitale weg steeds vaker gebruikt. Dit digitale verkeer zal na de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, waarin de burger het recht op digitaal zaken doen met de overheid krijgt, verder toenemen. Daarbij past ook het elektronisch ondertekenen van documenten. Ondanks dat de wet daarin al geruime tijd voorziet, heeft de elektronische handtekening bij de overheid nog geen hoge vlucht genomen. Dat geldt ook voor gemeenten.

De VNG heeft daarom naar aanleiding van vragen van gemeenten deze Handreiking elektronische handtekening opgesteld. De handreiking geeft gemeenten handvatten om het elektronisch ondertekenen in te voeren. Ingegaan wordt op vraagstukken als welke soorten elektronische handtekening er zijn, welke documenten elektronisch (moeten) worden ondertekend, en welke eisen er gelden voor preservering van de elektronische handtekening. Daarnaast zijn er, gebruikmakend van gemeentelijke praktijkervaringen, aandachtspunten voor de aanpak en wijze van implementeren opgenomen en is voorzien in een stappenplan voor de invoering van de elektronische handtekening. Tot slot is er aandacht voor het elektronische zegel.