Ledenbrief nummer

Lbr. 19/102

De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien.

Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige websites. Er is ook aangegeven dat de handleiding voorziet in de behoefte aan praktische adviezen met actuele wetgeving, jurisprudentie, diverse modelbesluiten, checklists, voorbeelden en stappenplannen. Aan de opzet van de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ editie 2019 is daarom weinig veranderd.