Aanwijzingsbesluit

Handhavingstraject opschorten

Inspraakprocedure

Model Algemene Subsidieverordening

Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo)

Samenwerkingsverbanden met partners

Weigering gemeentelijke subsidie