27 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Dekker, U heeft gevraagd om een reactie op de voorgenomen wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht. We gaan eerst in op de mogelijkheid voor de bestuursrechter om de proceskosten voor een bestuursorgaan te vermeerderen bij kennelijk onredelijk handelen. Daarna geven we een reactie op de verhoging in beroep...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...
Overig
Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. Het gemeentelijk handhavingslandschap is en blijft dynamisch. Handhaving vraagt om middelen, inzet en expertise, die niet altijd voorhanden zijn.
Factsheet
Vragen over handhaving zijn net zo divers als de zaken zelf. Denk daarbij aan illegale schuurtjes, geluidsoverlast of permanente bewoning van vakantiehuisjes. In deze factsheet komen vaak voorkomende handhavingskwesties aan de orde. Daarnaast een beknopt overzicht van relevante rechtspraak. Welke zaken zijn voor de praktijk van belang?
Handreiking
De juridische bestuurskracht van een gemeente staat of valt met de kwaliteit van haar juristen. En dat betekent dat het niveau van kennis en vaardigheden van de gemeentejuristen permanente aandacht verdient.Door allerlei schaalvergrotingen, reorganisaties en decentralisaties wordt de urgentie daarvan steeds groter. Het is zaak dat de gemeenten hier met...
Handreiking
Vernieuwe handreiking met bondige uitleg van alle aspecten van mandaat en delegatie, aangevuld met enkele modelbesluiten en een geactualiseerd jurisprudentieoverzicht toegespitst op de gemeentelijke praktijk.