APV

In de APV staan de wettelijke regels, die alleen in de betreffende gemeente van kracht zijn. Dit dossier geeft voornamelijk nieuws en informatie over wijzigingen in de APV en over het onderwerp bestuurlijke boete en strafbeschikking.

Bestuurlijke boete & bestuurlijke strafbeschikking

Gemeenten kunnen boetes opleggen voor het overtreden van gemeentelijke verboden en voorschriften (in de APV). Het gaat om z.g. 'kleine ergernissen', die wel voor veel overlast en verloedering zorgen. In 2009 trad de 'Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte' in werking en experimenteren gemeenten met de bestuurlijke strafbeschikking.

Strafvervolging niet opvolgen politiebevel

Na het niet opvolgen van een politiebevel op grond van artikel 2:1 APV is vervolging en veroordeling louter op grond van de APV-bepalingen mogelijk.