Asbest

Het wettelijk nog te regelen asbestdakverbod stelt dat in 2025 alle asbestdaken in Nederland verboden zijn. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2025 verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. 

VNG Standpunt

Asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De VNG pleit daarom voor het asbestdakverbod, mits het haalbaar en betaalbaar is voor woningeigenaren.

Inwoners krijgen de komende jaren te maken met veel extra investeringen in hun woning: isolatiemaatregelen, duurzame alternatieve warmtebronnen voor aardgas en in een derde van het land met funderingsherstel als gevolg van de droogte. Daarom pleit de VNG bij het Rijk om op korte termijn met maatregelen te komen die hen compenseren in deze extra investeringen. Het is noodzaak dat dit op korte termijn geregeld wordt, zodat inwoners nog een redelijke termijn krijgen om te voldoen aan het asbestverbod.

Communicatiepakket

De informatievoorziening over asbest op gemeentelijke websites beter kan bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naar aanleiding daarvan is een internetmodule ontwikkeld.

Wetsvoorstellen

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Asbest verwijderen

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag.

Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.