Asbest

Er komt (voorlopig) geen wettelijke basis voor een asbestdakenverbod. Het gezondheidsrisico van deze daken blijft echter bestaan en zal vermoedelijk groter worden als daken meer gaan verweren. Ook is de verwachting dat deze daken steeds moeilijker te verzekeren zijn. Bij asbestbranden zal de schade niet altijd verhaald kunnen worden op de eigenaar. In dit geval zal naar gemeenten worden gekeken om de kosten te dragen.

VNG Standpunt

Asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De VNG heeft daarom gepleit voor het asbestdakverbod, mits het haalbaar en betaalbaar is voor woningeigenaren. De Eerste Kamer heeft 4 juni 2019 de wetgeving die dit verbod mogelijk maakt verworpen. Dit betekent dat het verbod nu van de baan is.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beraadt zich over wat er verder moet gebeuren. De VNG denkt hierover mee. Zodra meer duidelijk is, zullen wij hierover publiceren.

Communicatiepakket

De informatievoorziening over asbest op gemeentelijke websites beter kan bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naar aanleiding daarvan is een internetmodule ontwikkeld.

Asbest verwijderen

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag.

Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.