Asbest

Het wettelijk nog te regelen asbestdakverbod stelt dat in 2025 alle asbestdaken in Nederland verboden zijn. Naar schatting is er nog zo'n 90 miljoen vierkante meter aan asbestdaken aanwezig in Nederland. Om er voor te zorgen dat die in zes jaar tijd vervangen zijn is een hele forse opgave.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2025 verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Na de wettelijke ingangsdatum kunnen eigenaren gedwongen worden om het dan illegale asbestdak te verwijderen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest en zullen zich in de aanloop naar 2025 tot gemeenten richten voor extra voorlichting en informatie.

VNG Standpunt

De VNG staat achter het asbestdakverbod, maar heeft nog wel vragen over de haalbaarheid en het handhaven. Het kan niet zijn dat het enkel aan gemeenten wordt overgelaten om het doel te halen dat alle asbestdaken per 2025 zijn verwijderd.

Als er onvoldoende subsidie is of als bewoners/eigenaren geen geld hebben, dan is alleen handhaven geen oplossing. De keus wel of niet te handhaven is per definitie een lokale afweging.

Of het een proportionele maatregel is heeft Actal onderzocht. Na verwachting behandelt de Tweede Kamer aankomend najaar de wijziging van de regelgeving van asbestdaken. De VNG draagt bij aan het programma ‘Versnellingsaanpak asbestdakensanering’.

Communicatiepakket

De informatievoorziening over asbest op gemeentelijke websites beter kan bleek uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naar aanleiding daarvan is een internetmodule ontwikkeld.

Wetsvoorstellen

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Asbest verwijderen

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag.

Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.