Asbest

Het wettelijk nog te regelen asbestdakverbod stelt dat in 2024 alle asbestdaken in Nederland verboden zijn. Naar schatting is er nog zo'n 120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken aanwezig in Nederland. Om er voor te zorgen dat die in zeven jaar tijd vervangen zijn is een hele forse opgave.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Na de wettelijke ingangsdatum kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) gedwongen worden om het dan illegale asbestdak te verwijderen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest en zullen zich in de aanloop naar 2024 tot gemeenten richten voor extra voorlichting en informatie.

VNG Standpunt

De VNG staat achter het asbestdakverbod, maar heeft nog wel vragen over de haalbaarheid en het handhaven. Het kan niet zijn dat het enkel aan gemeenten wordt overgelaten om het doel te halen dat alle asbestdaken per 2024 zijn verwijderd.

Als de subsidie te laag of uitgeput is of als bewoners/eigenaren geen geld hebben, dan is alleen handhaven geen oplossing. De keus wel of niet te handhaven is per definitie een lokale afweging.  Hier volgen nog gesprekken over met het ministerie I&M.

Of het een proportionele maatregel is heeft Actal onderzocht. De nieuwe Tweede Kamer bepaalt nog of het wettelijke verbod controversieel wordt verklaard.

Communicatiepakket

Milieu Centraal, InfoMil en het programmabureau ‘Versnellingsaanpak asbestdaken sanering’ hebben een communicatiepakket samengesteld voor gemeenten. Hierin vindt u onder meer een kant-en-klaar opgemaakte pagina voor huis-aan-huis bladen, vragen & antwoorden, informatievideo’s, goede voorbeelden en verwijzingen naar diverse bronnen. Het pakket wordt steeds verder aangevuld en geactualiseerd.

Rijkssubsidie

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag.

Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. Daar is een rijkssubsidie voor beschikbaar gesteld van € 15 miljoen.