Abonnementstarief Wmo

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Om op tijd klaar te zijn, is het zaak dat gemeenten de inzet en werkzaamheden goed in de planning hebben. In samenwerking met het CAK wordt de communicatie naar cliënten verzorgd.

VNG-standpunt

De besluitvorming over het abonnementstarief is afgerond en de wet is gepubliceerd. De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering, samen met het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het is van belang dat gemeenten nu aan de slag gaan met de implementatie en de werkzaamheden niet over de zomer heen tillen.

De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van het abonnementstarief. Maar het kabinet, de Tweede - en de Eerste Kamer hebben de maatregel ongewijzigd ingevoerd. Via een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG straks met de minister over passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. >> Lees meer over de monitor

Ledenbrief en webinar

Welke beleidsinhoudelijke keuzes moeten gemeenten maken? Hierover meer in de ledenbrief 'Implementatie abonnementstarief Wmo'. De keuzes moeten vastgelegd worden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. De Modelverordening is aangepast en treft u aan als bijlage. De brief informeert verder globaal over de wijzigingen in het berichtenverkeer met aanbieders en het CAK.

Bekijk ook ons webinar over het abonnementstarief!

Wetsvoorstellen

Invoering abonnementstarief Wmo

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Sfeerimpressies eerdere bijeenkomsten