Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie, zij wijzen de uitvoering vaak toe aan de GGD'en. Gemeenten zorgen dat de jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het jeugdbeleid. Vanaf 2019 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De bepalingen inzake de gemeentelijke betrokkenheid bij het RVP treden in werking op 1 januari 2019. Zie voor meer informatie:

GGD'en, Gezonde Scholen

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD zet op meer jeugdterreinen in. Niet alleen jeugdgezondheidszorg is een belangrijk thema, maar GGD’en ook het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Elke gemeente in Nederland moet beschikken over een GGD om taken op het gebied van volksgezondheid uit te voeren.


Met de Gezonde School-aanpak komen scholen tegemoet aan de wens om gezondheid een vaste plek te geven in de Nederlandse scholen. Gemeenten stimuleren scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van scholen om gezondheidsthema’s op te nemen in het schoolbeleid in samenwerking met partners.

Wet- en regelgeving

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de jeugdgezondheidszorg inhoudelijk wordt uitgevoerd.