Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen tussen 0-19 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en wijzen de uitvoering vaak aan de GGD'en toe. Gemeenten zorgen dat de jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het nieuwe jeugdbeleid.

Wet- en regelgeving

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de jeugdgezondheidszorg inhoudelijk wordt uitgevoerd.

GGD

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD zet op meer jeugdterreinen in. Niet alleen jeugdgezondheidszorg is een belangrijk thema, maar GGD’en ook het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Elke gemeente in Nederland moet beschikken over een GGD om taken op het gebied van volksgezondheid uit te voeren.

Gezonde scholen

Met de Gezonde School-aanpak komen scholen tegemoet aan de wens om gezondheid een vaste plek te geven in de Nederlandse scholen. Gemeenten stimuleren scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van scholen om gezondheidsthema’s op te nemen in het schoolbeleid in samenwerking met partners.