Organisatie

De Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NvvP)

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

De Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NvvP) heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een Leidraad consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De VNG heeft medewerking verleend aan deze leidraad.

De Leidraad biedt handvatten bij het vormgeven van consultatie tussen kinder- en jeugdpsychiaters en andere zorgverleners bij het verlenen van hulp en zorg aan jeugdigen. De Leidraad beschrijft de verschillende vormen van consultatie en biedt praktische, juridische en financiële aandachtspunten. De leidraad biedt ook voor gemeenten handvatten bij het maken van randvoorwaardelijke afspraken met aanbieders over de rollen, taken en verantwoordelijkheden bij consultatie.