Deze week is tijdens het Congres Behandeling van suïcidaliteit (7 juni) de 'Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit' gepresenteerd. De handreiking bevat praktische handvatten voor zorgprofessionals.

Gebaseerd op ervaringen uit hele jeugddomein

De Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit (pdf, 1,4 MB) is voor een groot deel gebaseerd op de ervaringen van jongeren en professionals uit het hele jeugddomein. De handreiking  is een aan aanvulling op de eerder dit jaar verschenen Leidraad suïcidepreventie bij jongeren (pdf, 2,9 MB). Komende tijd wordt op basis van de handreiking gewerkt aan een training suïcidepreventie bij persisterende suïcidaliteit.

Keuze voor term 'persisterende suïcidaliteit'

Ruthie Werner, projectleider en klinisch psycholoog/psychotherapeut: 'De term persisterende suïcidaliteit roept misschien vragen op. Uit gesprekken met jongeren en professionals bleek dat chronische suïcidaliteit niet aansloot. Het gaf jongeren het gevoel dat er ze er nooit meer vanaf zouden komen en nam de hoop weg. Om die reden is er een andere term gekozen, namelijk persisterend. Jongeren kwamen zelf ook vaak met langdurige en/of terugkerende suïcidaliteit. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om in de terminologie aan te sluiten bij de taal en behoefte van de jongere.'

Thema's die steeds terugkeren

'Werken met jongeren met persisterende suïcidaliteit kan een fors beroep doen op professionals. Er is veel vraag naar concrete handvatten over wat je wel en juist niet moet doen. En hoewel elke jongere en elke situatie uniek is, en dus ook een eigen aanpak vraagt, zijn er wel thema's te ontdekken die steeds terugkeren. Zo zijn bijvoorbeeld het investeren in een langdurige werkrelatie, het inzetten op autonomie en voor jezelf zorgen belangrijke thema's. De handreiking gaat dieper op deze thema's in. De handreiking bevat ook tips voor organisaties, bijvoorbeeld dat het helpt om een duidelijk beleid over autonomie en vrijheidsbeperking te hebben.'