Ledenbrief nummer

Lbr. 22/008

Op 15 december 2021 is de wijziging vastgesteld van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. Het gaat om een nieuwe gemeentelijke taak die wordt toegevoegd aan de taken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het Koninklijk Besluit voor de datum van inwerkingtreding van de wet is nog niet genomen, maar zal snel volgen. De wetswijziging treedt op 1 juli 2022 in werking. Zie verder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-631.html