Architectuur en erfgoed

Gemeenten zijn uitvoerder van de Erfgoedwet. Hierin staan regels voor archeologie, monumenten en musea.

Erfgoedwet

De Erfgoedwet vervangt onder meer de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit. Deze wet bevat nieuwe bepalingen zoals het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister.

Beleid, wet- en regelgeving

Toelichting op het beleid en de wet-  regelgeving over erfgoed en architectuur.