Architectuur en erfgoed

Gemeenten zijn uitvoerder van de Erfgoedwet. Hierin staan regels voor archeologie, monumenten en musea.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal 'Samen werken aan een waardevolle leefomgeving’ van 22 februari 2019 staan afspraken over verbinding van erfgoed met dergelijke grote ruimtelijke opgaven.

Beleid, wet- en regelgeving

Toelichting op het beleid en de wet-  regelgeving over erfgoed en architectuur.