Meer dan 240 gemeenten hebben een Kerkenvisie voor de toekomst van kerkgebouwen. Voor de uitvoering ervan ontbeert het aan voorbeelden. Daarom zetten de VNG, Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en Programma Toekomst Religieus Erfgoed dit jaar in op kennisdeling, -uitwisseling en ondersteuning.

Gemeenten konden tussen 2018 en 2021 via een decentralisatie-uitkering geld aanvragen om een Kerkenvisie op te stellen. Hiervan maakten 240 (68% van de gemeenten) gebruik. Nog steeds melden gemeenten zich bij het Programma Toekomst Religieus Erfgoed voor kennis over het opzetten van een Kerkenvisie. 

Operationaliseren van Kerkenvisie

In 2024 ondersteunen de VNG, FGM en PTRE vanuit gezamenlijk partnerschap gemeenten bij de implementatie van de Kerkenvisies, ook in relatie tot de Omgevingswet. Het doel is om te laten zien hoe gemeenten die hun Kerkenvisie hebben afgerond er een vervolg aan kunnen geven en hoe zij deze bijvoorbeeld kunnen operationaliseren binnen het fysieke en sociale domein. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er wordt voorzien in een landelijke dekking (geografische spreiding) van voorbeelden met aandacht voor diversiteit en ‘goede voorbeelden' uit verschillende gemeenten. 

Kennis gemeenten breed ontsluiten

Een projectteam bestaande uit experts religieus erfgoed van verschillende provinciale steunpunten halen dit voorjaar ervaringen en kennis op bij gemeenten uit heel Nederland met een Kerkenvisie. Om kennis te borgen en door te geven wordt eind dit jaar een publicatie ontwikkeld met goede voorbeelden en handvatten rondom de implementatie van Kerkenvisies. 

Contact Projectteam

Zie ook