Nieuws
Handreiking
Gemeenten kunnen de ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
""
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 4 oktober debatteert u met demissionair staatssecretaris Uslu over Erfgoed. De VNG vraagt uw aandacht voor: Behoud van gereserveerde middelen voor archeologie op de begroting OCW voor 2024, conform de uitgangspuntenbrief cultuur, voor de aanpak van versterking van gemeenten;
winkelend publiek in winkelstraat
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Veel mensen en kinderen staan voor een schoolgebouw
Handreiking
De handreiking Transformeren met erfgoed geeft inzicht in hoe een transformatiekader kan worden opgesteld. Zo’n kader helpt partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke opgaven om erfgoed vroegtijdig mee te nemen in het transformatieproces en samen te werken. De handreiking beschrijft een uniforme aanpak, die voor iedere locatie een eigen invulling...
kerk
Overig
Cultuur heeft voor inwoners een enorm samenbindende en vormende betekenis. Hoe kunt u als raadslid sturen op het brede aanbod van cultuur (waaronder bibliotheken) en de omgang met cultureel erfgoed? Lees de Raadgever Cultuur, bibliotheken en erfgoed
meisje in bibliotheek
30 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/068
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 juli 2022 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. In verband daarmee hebben wij de wettelijke...
kerk