Overig
Onderzoeksrapport Beleid en uitvoering van gemeentelijk opdrachtgeverschap 2014-2018
Overig
In deze kabinetsperiode is er eenmalig € 325 miljoen extra voor monumenten en archeologie beschikbaar. Met dit geld wil het Rijk het erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties behouden, in de leefomgeving van mensen positioneren en in de maatschappij onder de aandacht brengen. Erfgoed telt - De betekenis van...
Overig
Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de wettelijke taak van de minister van OCW voor gebouwde of groene rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De wegwijzer laat eenvoudig zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen...
Handreiking
Handreiking die gemeenten beleidsmatig kan helpen bij het maken van een kerkenvisie. Bouwstenen voor een kerkenvisie
Overig
Een beeld van het gemeentelijke beleid, de uitvoering, toezicht en handhaving plus actuele thema’s zoals duurzaamheid op het gebied van monumenten en archeologie. Monitor monumenten en archeologie 2017-2018 benchmark gemeenten