Geachte dames en heren,

Woensdag 4 oktober debatteert u met demissionair staatssecretaris Uslu over Erfgoed. De VNG vraagt uw aandacht voor: 

  • Behoud van gereserveerde middelen voor archeologie op de begroting OCW voor 2024, conform de uitgangspuntenbrief cultuur, voor de aanpak van versterking van gemeenten;