Integriteit

Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Toolkits integriteit

Praktische informatie over verschillende aspecten van integriteit van ambtenaren en bestuurders. Regels, procedures, gedragscodes en andere hulpmiddelen.

Wetsvoorstellen

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Lees meer over

LKOG

De landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG) onderzoekt klachten van gemeentelijke medewerkers.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Netwerk zet zich in voor een weerbaar bestuur waarin bestuurders en volksvertegenwoordigers zonder druk van buitenaf hun ambt kunnen uitoefenen. Het Netwerk ondersteunt politici preventief met trainingen, screenings en woningscans en met advies en een ondersteuningsteam wanneer de nood hoog is. De VNG is partner in het Netwerk.