Integriteit

Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Toolkits integriteit

Praktische informatie over verschillende aspecten van integriteit van ambtenaren en bestuurders. Regels, procedures, gedragscodes en andere hulpmiddelen.

Lees meer over

LKOG

De landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG) onderzoekt klachten van gemeentelijke medewerkers.