Publicaties en brieven

Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR

24 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/042 CVA/LOGA 18/04

Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie

16 maart 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/010 CvA/LOGA 18/01

Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

8 februari 2018
Brief aan kabinet

Uitwerking akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel

18 december 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/080 CvA/LOGA 17/16

Wijziging CAR-artikel per 1 januari 2018 (2)

20 november 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/070 CvA/LOGA 17/14

Derde jaar WW

20 november 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/071 CvA/LOGA 17/15

Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

31 oktober 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/061 CvA/LOGA 17/12

Technische wijzigingen CARUWO

7 juni 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/033 CvA/LOGA 17/06

Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

10 maart 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/016 CvA/LOGA 17/05

Cao Gemeenten en co-creatie

28 oktober 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/078 CvA/LOGA 16/18

Technische wijzigingen CARUWO

22 februari 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/008 CvA/LOGA 16/04

Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

19 februari 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/007 CvA/LOGA 16/03

Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

29 januari 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/003 CvA/LOGA 16/02

Wet Normering Topinkomens (WNT)

26 november 2015
Brief aan kabinet

Aanvulling nabestaanden- en ouderdomspensioen boven € 100.000

18 november 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/092 CvA/LOGA 15/14

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016

13 juli 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/057

Pagina's