Ledenbrief nummer

Lbr. 23/007

Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. U kunt een reactie geven tot vrijdag 31 maart 2023 12.00 uur. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op uiterlijk donderdag 6 april 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af. Deze ledenbrief gaat alleen over de ledenraadpleging van de VNG onder gemeenten.