Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, heeft de VNG een model arbeidsovereenkomst opgesteld ten behoeve van haar leden. Dit betreft een geactualiseerde versie van november 2022. Voor leden van de VNG is er tevens een aparte WSGO-variant gemaakt.

Deze model arbeidsovereenkomst met bijbehorende toelichting is geen statisch document. Dit betekent dat feedback met het oog op een volgende versie van harte welkom is. Vragen of feedback op deze model arbeidsovereenkomst – van welke aard dan ook – kunnen worden gericht aan: info@vng.nl

NB: Werkgevers zijn vrij in de keuze van de (inhoud van de) arbeidsovereenkomst die ze hun (nieuwe) werknemers willen aanbieden. Hierbij wordt benadrukt dat het gaat om een ‘model’ waarvan in alle vrijheid kan worden afgeweken.