Ledenbrief nummer

Lbr. 22/060 LOGA: 22/05

Geachte heer, mevrouw,

Deze salarisbrief gaat over de aanpassing van de huidige gemeentelijke cao’s met betrekking tot de
eenmalige uitkering in december 2022 en de thuiswerkvergoeding.
De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022.