Ledenbrief nummer
Lbr. 22/057

Geachte heer, mevrouw,

Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de huidige cao opgenomen.

Het gaat om een eenmalige uitkering van €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 voor medewerkers vanaf schaal 9. Medewerkers die op 1 december in dienst zijn, hebben recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband.

De afspraak gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De WSGO stuurt haar leden een aparte ledenbrief. VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af.