Nieuws
De overheid beschikt over een immens aantal gegevens; over mensen, over objecten, over voorzieningen. Het is de basis voor de dienstverlening. Maar gegevens wijzigen en dan moet dat gemeld worden; binnen de eigen organisatie en vaak ook aan een van de andere zestienhonderd overheidsorganisaties en instanties.
In deze nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Elsa Duijnstée, programmamanager bij de gemeente Overbetuwe. Samen hebben zij het over hoe gemeente Overbetuwe het adviesrecht in de praktijk aanpakt.
Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectenrapportage hebben opgesteld. De handreiking helpt bestuurders en planmaker om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan.
Gemeenten sloten in oktober 2021 het project Experiment BRP (XBRP) succesvol af. Er werd een voorstel gemaakt voor een modernere inrichting van de BRP-systemen, met een werkend prototype. Daarnaast werd er op een moderne manier samengewerkt, volgens de principes van Common Ground. De doorontwikkeling gaat nu
De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen.
Vandaag heeft de VNG gemeenten per ledenbrief gewezen op nieuwe vergaderstukken voor de extra ALV op donderdag 13 januari. Het betreft de resolutie 'Randvoorwaarden Hervormingsagenda Jeugd', 6 door gemeenten ingediende moties en de preadviezen van het VNG-bestuur op deze moties.
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is het duale karakter van inburgeringstrajecten: het leren van de taal en participeren – liefst via betaald werk – zijn met elkaar verstrengeld. Voor toezicht en handhaving brengt dat nog wel wat vragen met zich mee.