Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeren wij u onder anderen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.

Daarnaast vindt u, in deze editie, informatie over het netwerk bruidsschat, webinars grondeigendom en het geplande onderhoud (release 21.2) op de oefenomgeving. 

Elke maand nemen wij u mee in de ontwikkeling van het DSO, laten we zien wat u de komende periode verder kunt verwachten en bieden we handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie.

Meer informatie