Binnen Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen zijn grote stappen gezet die verbetering mogelijk maken in de inkomensdienstverlening aan de inwoner. De deelnemende gemeenten hebben namelijk de ontologie en de koppelvlakspecificaties in de praktijk getest, verbeterd en getoetst bij gemeenten en leveranciers.

De ontologie en koppelvlakspecificaties zijn gebaseerd op de principes van Common Ground. Conclusie: Het werkt!

Vanaf april 2021 worden de GBI-gemeenten gefaciliteerd door VNG Realisatie in de fase Proberen waarbij een focus is aangebracht op activiteiten. Het resultaat van de samenwerking is een gemeenschappelijke taal die vastgelegd is in de vorm van een ontologie (wat betekent wat?) en koppelvlakspecificaties (op welke manier en met welke uitgangspunten worden systemen gekoppeld?). De ontologie is onder andere toegepast voor het koppelen van applicaties van verschillende leveranciers waaruit deze koppelvlakspecificaties zijn voortgekomen. Gemeenten Den Bosch en Haarlem deden dit voor de koppelvlakspecificaties en gemeenten Nijmegen, Rotterdam en Utrecht voor de ontologie.

Nu de testen succesvol zijn verlopen, is door de GBI-adviesraad gevraagd de ontologie en de koppelvlakspecificaties voor te dragen als standaarden aan Taskforce Samen Organiseren en College voor Dienstverleningszaken. Tevens wordt gewerkt aan het als open source beschikbaar stellen van de ontologie en de koppelvlakspecificaties zodat alle gemeenten en hun leveranciers het kunnen gebruiken in inkomensdienstverlening. Hiermee hoeft een gemeente niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden bij het koppelen van applicaties en kan de opgeleverde standaard als eis worden meegenomen in aanbestedingen.

Ontologie: wat is wat

De ontologie is het informatiemodel dat geschreven is voor het gehele Inkomensdomein. Op dit moment is de ontologie gevalideerd voor de processen Aanvraag Levensonderhoud, Individuele Inkomenstoeslag en Terug- en Invordering. Meer dan 10 gemeenten waren betrokken bij deze validatie. De ontologie is gebaseerd op bestaande standaarden en modellen. Deze modellen zijn aangevuld en op maat gemaakt, voorgelegd aan gemeenten via een webinar en via een online-bijeenkomst voor leveranciers. De ontologie wordt ook gebruikt in de projecten Thomas van Rotterdam en het Virtueel Inkomensloket van Utrecht, Buren en Amersfoort.

Koppelvlakspecificaties

De koppelvlakspecificaties zorgen ervoor dat verschillende applicaties van verschillende leveranciers met elkaar samenwerken voor de ondersteuning van één van de basisprocessen binnen de inkomensdienstverlening. Er zijn tot nu toe twee koppelvlakspecificaties uitgewerkt:

  1. Aanvraag Levensonderhoud (ALO). Eén applicatie ondersteunt de intake (aanvraag) van de ALO, waarbij de andere applicatie de behandeling, beslissing en levering ondersteunt.
  2. Beslissing Levensonderhoud (BL). De ene applicatie ondersteunt de intake behandeling en beslissing van de BL waarbij de andere applicatie de levering ondersteunt.

Alle koppelvlakspecificaties binnen de twee processen zijn getoetst in pilots en samen met de deelnemende gemeenten en leveranciers succesvol ingezet om systemen met elkaar te koppelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://www.vngrealisatie.nl/producten/gemeentelijke-basisprocessen-inkomen-gbi. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar gbi@vng.nl