De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.
Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.
Deze week vond de kick-off plaats van het ondersteuningsproject voor 4 Oekraïense gemeenten. Nederlandse en Oekraïense partners bespraken de belangrijkste behoeften en uitdagingen in het wederopbouwproces, en de rol die Nederlandse gemeenten hierin op zich kunnen nemen.
Gemeenten hebben opnieuw de landelijke taakstelling behaald en de nog resterende achterstand ingelopen: in de tweede helft van 2022 zijn ruim 15.600 statushouders gehuisvest. Maar daarmee is de asielopvangcrisis niet opgelost en wacht ook in 2023 een enorme opgave voor gemeenten.
De Tijdelijke wet Oekraïne gaat maandag 12 december in consultatie en sluit op vrijdag 13 januari. De VNG heeft tot vrijdag 20 januari de tijd om nog te reageren. In het wetsvoorstel is onder andere de wijziging van de bevoegdheid van burgemeester naar het college opgenomen.
De Duitse overheid gaat SEFE Energy – voormalig Gazprom Duitsland – volledig nationaliseren. Daarmee valt het bedrijf niet meer onder de Europese sanctieregels. De VNG wil dat het ministerie van EZK snel duidelijkheid geeft aan gemeenten die al noodgedwongen zijn overgestapt of momenteel daarmee bezig zijn.
Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en de betrokken uitvoeringsorganisaties hebben nog te maken met een personeelstekort; de oplossingen voor de korte en lange termijn zijn nog niet in zicht.
VNG International gaat Oekraïense gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van lokale herstelplannen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenten die expertise willen bieden of een financiële bijdrage willen leveren. Op dinsdag 4 oktober is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde Nederlandse gemeenten.