Nieuws
Deze week was een delegatie van de VNG in Kyiv. Vice-voorzitter Sharon Dijksma tekende namens VNG International een overeenkomst met de vereniging van Oekraïense gemeenten, de gemeente en regio Kherson in het kader van het wederopbouwproject dat VNG International daar uitvoert.
Wereldwijd herdenken gemeenten vandaag dat Rusland 1 jaar geleden Oekraïne binnenviel en een grootschalige oorlog startte. Diverse Nederlandse gemeenten houden een vredesmars of stiltemoment. De VNG stuurt een steunbrief naar haar zustervereniging in Oekraïne, waarmee we sinds de jaren 90 actief samenwerken.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in de opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers en bij de huisvesting en integratie van statushouders. De ontwikkelingen volgen zich snel op. Instituut Clingendael en de VNG bieden aan om een informatiebijeenkomst voor gemeenten en veiligheidsregio's te organiseren...
Derdelanders uit Oekraïne mogen van het kabinet tot 4 september in de gemeentelijke en particuliere opvang blijven. Met het verlengen van de tijdelijke regeling heeft het rijk tijd gekocht voor de IND om de asielaanvragen af te handelen. De VNG monitort de voortgang en vraagt om een overgangsplan.
Het is nog steeds onduidelijk waar derdelanders uit Oekraïne vanaf 4 maart as. naartoe moeten als gemeenten ze niet meer mogen opvangen. De beperkt overgebleven opties worden uitgewerkt en volgende week bestuurlijk besproken. De VNG stelt dat de uitkomst haalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar moet zijn.
De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.
De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.
Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.
Deze week vond de kick-off plaats van het ondersteuningsproject voor 4 Oekraïense gemeenten. Nederlandse en Oekraïense partners bespraken de belangrijkste behoeften en uitdagingen in het wederopbouwproces, en de rol die Nederlandse gemeenten hierin op zich kunnen nemen.