Gemeenten kunnen met al hun vragen over asielopvang, huisvesting statushouders, opvang Oekraïners en vraagstukken over integratie terecht bij de Helpdesk van Opvang tot en met Integratie. 

De vragen die binnenkomen worden beantwoord door 1 van de deelnemende organisaties. Naast de VNG zijn dit het COA, NOO en de ministeries SZW, JenV, BZK, VWS en OCW.

Check eerst de wegwijzer of forum

Het advies is om eerst de informatie op de wegwijzer asielopvang en huisvesting te checken of het VNG-forum. Daar kunnen gemeenten ook onderling informatie uitwisselen en staan de meest gestelde vragen. Daarnaast kunnen gemeenten terecht bij deze helpdesk.

Bereikbaarheid helpdesk