Op basis van de uitspraak van de Raad van State heeft staatssecretaris Van der Burg besloten de beëindiging van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders op te schorten tot er een uitspraak is van het Europees hof. Dit geeft gemeenten en derdelanders voorlopig duidelijkheid.

Procedures opgeschort

De Raad van State wil van het Europese Hof van Justitie weten of derdelanders net zo lang bescherming moeten krijgen als Oekraïners, of dat een EU-land kan besluiten om de bescherming eerder te beëindigen. Totdat het Hof heeft gereageerd, schort de Raad van State procedures van derdelanders op.

Het ministerie van JenV meldt in zijn brief dat derdelanders die al zijn overgegaan naar het COA in verband met hun asielaanvraag, in principe in de COA-opvang verblijven, en dat derdelanders die zich nog in de gemeentelijke opvang bevinden daar blijven.

Eenduidigheid voor alle derdelanders

De staatsecretaris geeft in een brief aan gemeenten aan dat de uitspraak van de RvS betekent dat in beginsel alle derdelanders die in Nederland verblijven, voorlopig mogen blijven. Dit geldt ook voor derdelanders voor wie nog geen voorlopige voorziening of ordemaatregel was gevraagd en/of is getroffen. Het Veiligheidsberaad en de VNG vinden het belangrijk dat hiermee eenduidigheid is gekomen voor gemeenten en alle derdelanders.

Vragen?

Heeft uw gemeenten vragen hierover? Mailen dan naar helpdeskvluchtelingen@vng.nl.