Het rijk, gemeenten en provincies hebben gesproken over de noodsituatie in de asielopvang, specifiek in Ter Apel. Het kabinet heeft daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNG wil vooral vasthouden aan de koers om versneld statushouders uit de opvanglocaties huisvesten.

Lees de Kamerbrief over aanpak kritieke situatie aanmeldcentrum Ter Apel

Ruimte in de opvang

Inmiddels zijn 170 gemeenten door rijk en provincies aangeschreven om versneld statushouders te huisvesten, de eerstkomende tijd in hotels of vakantiewoningen. Het gaat om statushouders waarvoor, volgens opgave van de gemeenten, op afzienbare termijn huisvesting beschikbaar is. Daarmee kunnen circa 1.360 van de 4.000 benodigde plekken structureel beschikbaar komen in de opvanglocaties.  

Duidelijkheid nodig over vraag naar opvang

Gemeenten laten hun bereidheid zien om te werken aan oplossingen. Ondanks de hoge taakstelling zijn sinds 1 juli bijna 13.000 statushouders gehuisvest. Daarbij is vanuit het rijk consistente communicatie essentieel, zodat helder is wat de structurele opgaven zijn voor asielopvang, opvang van Oekraïense ontheemden en huisvesting van statushouders. Door de steeds wisselende vraag is goede afstemming, vooral ook met inwoners van gemeenten, en goede besluitvorming in het gemeentebestuur niet mogelijk. 

Oproep aan gemeenten

De VNG ondersteunt de oproep van onder andere de burgemeester van Westerwolde om meer opvangplekken te creëren. We roepen gemeenten daarom op om binnen de geldende provinciale opgave zo spoedig mogelijk meer opvangplekken te creëren en vooral om zo veel mogelijk de toegewezen statushouders te huisvesten.