Nieuws
In de afgelopen periode zijn er vragen gekomen over een aantal bepalingen in de, door Vektis van toepassing verklaarde, voorwaarden op de overeenkomst van de Gemeentezorgspiegel. De VNG heeft deze signalen samen met Vektis beoordeeld wat geresulteerd heeft in wijzigingen van de voorwaarden.
Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis. Zo kan zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen worden uitgesteld of voorkomen. Gemeenten kunnen tot 11 juli hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen.
De Gemeentezorgspiegel, een product van Vektis, biedt domeinoverstijgende data en informatie aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Met de recente zorgakkoorden, IZA en GALA, zien we een toenemende vraag bij gemeenten naar toegang tot de Gemeentezorgspiegel.
De regiocoördinator is een onmisbare procesregisseur bij de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Hoe krijgt u alle gemeenten mee zodat u samen sterk staat in deze regionale opdracht, welke rol kunt u als coördinator daarbij hebben en hoe geeft u daar invulling aan?
De VNG en ZN maakten in 2019 afspraken over een werkstructuur om de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren te stimuleren. Hoe gaat het nu met deze samenwerking en welke tips hebben we voor (nieuwe) bestuurders die hiermee aan de slag willen?
Gemeenten en zorgverzekeraars zetten samen de schouders onder een gezonder Nederland. In een gezamenlijk 'Preventiestatement' kondigen de koepelorganisaties VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de vorming van regionale preventie-infrastructuren aan.
De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over de financiering en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Dit instrument van Vektis, het business intelligence centrum voor de zorg, biedt meer inzicht in alle zorgdata.