De regiocoördinator is een onmisbare procesregisseur bij de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Hoe krijgt u alle gemeenten mee zodat u samen sterk staat in deze regionale opdracht, welke rol kunt u als coördinator daarbij hebben en hoe geeft u daar invulling aan?

De nieuwe handreiking 'Regionaal samenwerken aan zorg en ondersteuning' biedt u als regiocoördinator hiertoe handvatten.

Ingrediënten voor de samenwerking

'Regionaal samenwerken aan zorg en ondersteuning' is primair gericht op de rol en positie van de regiocoördinator ten opzichte van de andere gemeenten in de regio. De handreiking benoemt en omschrijft ingrediënten voor de samenwerking: op inhoud, proces en relatie.