In de afgelopen periode zijn er vragen gekomen over een aantal bepalingen in de, door Vektis van toepassing verklaarde, voorwaarden op de overeenkomst van de Gemeentezorgspiegel. De VNG heeft deze signalen samen met Vektis beoordeeld wat geresulteerd heeft in wijzigingen van de voorwaarden. 

Een addendum opgesteld

Vanuit de VNG is juridisch advies ingewonnen. In gezamenlijkheid met Vektis is een addendum opgesteld. In dit addendum zijn de betreffende bepalingen, waar nodig, verduidelijkt en/of aangepast. Dit brengt verbeteringen en verduidelijking op het vlak van aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectueel eigendom, beëindiging van de overeenkomst en de niet van toepassing zijnde artikelen. 

Verbetering in de voorwaarden

De gemeenten die al een overeenkomst hebben met Vektis ten behoeve van de Gemeentezorgspiegel hebben het addendum in juli en augustus ontvangen. We vinden dat er een mooie verbetering van de voorwaarden tot stand gebracht is en wij hebben goedkeuring verleend aan deze addendum. De betrokken gemeenten danken we voor hun inbreng en het meedenken over oplossingen. 

Meer informatie

Met vragen over het addendum kunt u Vektis benaderen via gemeentezorgspiegel@vektis.nl. Ook kunt u de VNG benaderen via info@vng.nl.