De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt met ingang van 2023 centraal gefinancierd. Dat hebben de Programmeringsraad GDI en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloten.
Inwoners kunnen via MijnOverheid direct zien met welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) worden gedeeld. Per organisatie staat overzichtelijk beschreven welke BRP-gegevens met hen gedeeld worden en waarom. Ook staan de contactgegevens van de betreffende organisaties erbij.
Enig idee hoeveel gemeenten gezamenlijk hebben besteed aan ICT vorig jaar? Dat is 1,3 miljard! Dat de GIBIT Toolbox een waardevol instrument is bij de gemeentelijke inkoop zien we terug in het gebruik.
Binnen Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen zijn grote stappen gezet die verbetering mogelijk maken in de inkomensdienstverlening aan de inwoner. De deelnemende gemeenten hebben namelijk de ontologie en de koppelvlakspecificaties in de praktijk getest, verbeterd en getoetst bij gemeenten en leveranciers.
Het Kenniscentrum Architectuur ondersteunt gemeenten bij het inrichten van de informatievoorziening en gegevensuitwisseling door bijvoorbeeld het opstellen van standaarden en handreikingen. De basis voor de aanpak is de informatiekundige visie Common Ground.
Van 31 januari tot en met 4 maart kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2021 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2021.
Onder de huidige omstandigheden is de Wet Digitale Overheid (Wdo) niet goed uitvoerbaar voor gemeenten. Dat blijkt uit een eerste impactanalyse van de VNG.