Vanaf vandaag is het standaardisatieproces officieel gepubliceerd op GEMMA Online.

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaarden (API’s), zodat gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Voor de ontwikkeling van gemeentelijke standaarden is een standaardisatieproces vormgegeven.

Het standaardisatieproces geeft de leidraad van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG Standaard' te komen. Met het volgen van dit proces wordt er samen met gemeenten en betrokken partijen gewerkt aan kwalitatieve API-specificaties met oog voor gemeentelijke meerwaarde en belangen.
Het standaardisatieproces bestaat uit drie delen:

  1. van idee tot start standaardisatie;
  2. uit te voeren activiteiten om te komen de standaard;
  3. formele vaststelling van de standaard als ‘aanbevolen’, ‘pas toe of leg uit’ of ‘verplicht te gebruiken’.

Een idee voor standaardisatie? Ga naar gemmaonline.nl - Standaardisatieproces

Nieuwsgierig of wilt u meedenken over nieuwe standaardisatie initiatieven? Iedere derde dinsdag van de maand is er een API-community bijeenkomst. Meld u aan per e-mail: standaarden.ondersteuning@vng.nl