Nieuws
Gemeenten zetten met de 'Propositie Samen cultuur borgen' koers naar het nieuwe cultuurbestel. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
Cultuur en erfgoed brengen mensen samen, maken een plek leefbaar en onze gemeenschappen rijker en diverser. Daar horen ook de juiste voorzieningen bij. In een brief aan de Kamer, die binnenkort vergadert over de OCW-begroting, vragen we aandacht voor een stevige lokale en regionale culturele infrastructuur.
Staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu, presenteerde de Uitgangspunten voor de cultuursubsidies voor de landelijke culturele basisinfrastructuur 2025-2028 aan de Kamer. De VNG is in het algemeen positief hierover. Wel zien we enkele aandachtspunten, zoals de haalbaarheid van de Fair Practice Code.
Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.
VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis bundelen in één specifieke uitkering (SPUK). Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben gemeenten hier per brief over geïnformeerd.
‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.
De culturele sector verdient aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. De VNG brengt daarom een tweede gids uit in het kader van corona, cultuur en gemeenten. Hiermee willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.