Overheden, instellingen en scholen gaan opnieuw samenwerken binnen het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. Er is extra ruimte voor kansengelijkheid, vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en mbo.
De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.
Vorige week berichtten we dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de ozb te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen. Het amendement dat dit regelt, blijkt vragen op te roepen.
Inzicht krijgen in de belangrijkste bouwstenen voor cultuurbeleid op school en in de vrije tijd? Dat kan vanaf nu met de digitale bouwplaats voor beleid in cultuureducatie en cultuurparticipatie: cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl
Minister Van Engelshoven van OCW ziet een duidelijke rol voor de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Hierin kan elke regio zich richten op de inwoners en voorzieningen die passen bij de identiteit van de regio en haar inwoners.
‘De Waarde van Pop 2.0: De maatschappelijke betekenis van popmuziek’ is een geactualiseerde handreiking voor wethouders, raadsleden en ambtenaren. Het stuk geeft achtergronden en handvatten voor popbeleid waar burgers, muzikanten en de horeca van kunnen profiteren.
In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2015-2018 staan de laatste gegevens over loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.
Vanaf 2017 start een nieuwe vierjarige cultuursubsidieperiode bij het Rijk. Dit betekent verandering in de stimuleringsregelingen en ondersteunende programma's voor gemeenten en lokale organisaties. Een aantal daarvan geldt ook voor sport. In een ledenbrief van de VNG leest u hier meer over.