De culturele sector verdient aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. De VNG brengt daarom een tweede gids uit in het kader van corona, cultuur en gemeenten. Hiermee willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.

De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante beleidsthema’s. Naast een overzicht van de effecten van noodsteunmaatregelen gaat de gids onder meer in op veranderingen in vraag en aanbod, op digitalisering en op de culturele arbeidsmarkt. Ook worden er scenario’s en perspectieven geschetst voor de podiumkunsten, amateurkunsten, cultuureducatie, musea en bibliotheken. De gids sluit af met 10 aanbevelingen aan gemeenten om concreet te sturen op herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur, die kunnen worden vertaald naar gemeentelijk beleid en steunmaatregelen.

Zie ook