De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen over de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur. Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector brengen we een informatiegids uit.

In opdracht van de VNG stelde adviesbureau Berenschot een gids op die onder meer duidelijkheid geeft over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. De handreiking kwam tot stand in samenwerking met medewerkers van gemeenten, de VNG en uit de sector. 

Corona, cultuur en gemeente

De informatiegids ‘Corona, cultuur en gemeenten’ gaat in 5 losse hoofdstukken over:

  • de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid
  • de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan
  • voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun
  • perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis, aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot
  • agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken

Verder bevat de gids links naar actuele informatie en goede gemeentelijke voorbeelden. 

Toegekende compensatie voor cultuur

Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten bijna € 170 miljoen verstrekt, namelijk € 120 miljoen via de algemene middelen van het gemeentefonds en € 48,5 miljoen via 3 rijkscultuurfondsen. Voor de eerste helft van 2021 is er tot nog toe € 150 miljoen aan rijkssteun voor de lokale cultuursector via gemeenten beschikbaar. Mocht uit onderzoek blijken dat dit te weinig is dan heeft het Rijk aangegeven alvast een bedrag hiervoor gereserveerd te hebben.