In een brief aan alle wethouders Ruimte en Wonen adviseert de VNG hen om contact op te nemen met huurders van vrije sectorwoningen. Veel gemeenten zijn bezig met nieuwbouw in dit segment. Daarnaast hebben huurders te kampen met forse woonlasten. Reden genoeg voor een gesprek.
De VNG maakt zich zorgen over de impact van de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond €300 miljoen kosten. Deze extra lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting, die jaarlijks in miljarden oplopen.
Donderdagavond vond het debat bouwen in het groen plaats. De VNG attendeerde de Tweede Kamer er op dat gemeenten vinden dat het overgrote deel van de woningbouwopgave binnen bestaande steden en dorpen een plek kan krijgen.
Welke lessen over de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad zijn geleerd dankzij het VNG-programma Innovatieve Aanpakken? En hoe kunnen we in de toekomst de bestaande koopwoningvoorraad op een effectieve manier verduurzamen? Lees nu de 5 lessen uit de praktijk.
De financiële positie van woningcorporaties, (binnen)stedelijke transformaties en ondersteuningstrajecten. Belangrijke onderwerpen voor het gemeentelijk woonbeleid. In een ledenbrief informeren wij gemeenten over de stand van zaken en actualiteiten.
Veel gemeenten maken zich grote zorgen over de impact van de invoering van een nieuwe belastingverzwaring op de financiële positie van de woningcorporaties door de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn.
Bij de vaststelling van lokaal woonbeleid moeten gemeenten meer rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Dit staat in een nieuw Beleidskader dat is opgesteld door het Ministerie van BZK, samen met de VNG, een aantal gemeenten en andere partijen.
Het AO Huuraangelegenheden is uitgesteld tot na het reces. Dat is jammer, want de VNG had de Kamerleden de inbreng voor de discussie geleverd. Nu kan de minister ongestoord haar voornemen doorzetten om een viertal heffingsverminderingen in de verhuurderheffing per 1 juli te beëindigen.
Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om de WOZ-taxaties van woningen te baseren op de gebruiksoppervlakte. Voor 2022 moeten gemeenten daarom voor alle woningen de gebruiksoppervlakte geregistreerd en gecontroleerd hebben om de woningen op basis van deze gebruiksoppervlakte te kunnen taxeren.
Het digitale handboek ‘Spelers op de woningmarkt’ biedt een overzicht van de spelers en opgaven op de woningmarkt. Het is gemaakt voor nieuwe raadsleden en wethouders met Wonen in de portefeuille. En ook voor alle andere spelers op het woonveld.