Verhuurders van woningen kunnen vanaf 1 mei 2020 gebruikmaken van een landelijke subsidieregeling voor het aardgasvrij maken van hun bezit. Wellicht is deze regeling een aanleiding om samen met de verhuurders plannen te ontwikkelen voor een buurt- of wijkgerichte aanpak in uw gemeente?
De VNG heeft de minister van Wonen en Milieu een brief gestuurd. Hierin vragen wij minister Van Veldhoven haar besluit te heroverwegen om een aanwijzing te geven aan de gemeente Katwijk om op voormalig vliegveld Valkenburg snel woningen te realiseren.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
Op 12 december aanstaande spreekt de Tweede Kamer met de minister in een AO over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord.
De commissie heeft twee onderwerpen uitvoerig besproken: de stikstofproblematiek en de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Vrijdag publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gemeenten staan samen met het Rijk elk voor 50% borg in de achtervang bij het WSW. Uit het rapport blijkt dat de kans toeneemt dat deze achtervang wordt aangesproken.
Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.
Gemeenten staan op gebied van huisvesting voor wel meer opgaven dan alleen 'van het gas af'. Ga niet uit van een gesegmenteerde benadering, waarschuwt VNG de Tweede Kamer in reactie op de brief van minister Ollongren van BZK over de Woningwet en het Huurakkoord.
Houd meer rekening met regionale verschillen en pas de uitvoering van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord aan aan de lokale situatie. Dat schrijven VNG, Woonbond, Aedes en VTW in een brief aan de Tweede Kamer.
De VNG heeft positief gereageerd op het voorstel voor een nieuwe Wet toeristische verhuur. Dit voorstel voorziet in de mogelijkheid voor gemeenten voor een registratie-, meld- en/of vergunningsplicht wanneer iemand woonruimte beschikbaar stelt voor toeristische verhuur. Wel hebben wij nog enkele opmerkingen.