Een bestuurlijke delegatie van de VNG had op 15 november een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark en minister Koolmees (SZW). Op de agenda stonden: de Uitwerkingsagenda inburgering, Breed Offensief, kinderen in armoede en het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz).
Kwalitatief onderzoek van het SCP bevestigt dat Eritrese statushouders een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. Er zijn zorgen over de psychische en fysieke gezondheid van deze groep.
Bijna 53 procent van de vluchtelinghuishoudens heeft een laag inkomen, ruim zes keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens van Syrische of Eritrese komaf is dat zelfs circa 80 procent.
Humanity Cab in Den Haag combineert fietsen met integratie. Eritreeërs zetten hun talent voor fietsen in op de fietstaxi, leren de taal en zijn aan het werk. Ook krijgen zij duurzame scholing. Dit jaar zijn vijf Eritreeërs uit de bijstand begeleid, volgend jaar streeft het bedrijf naar 25.
Talent, begrip en verbinden zijn de sleutelwoorden in het gesprek met Ria Zijlstra, wethouder sociaal domein en onderwijs in de gemeente Uithoorn. Ze is als ambassadeur verbonden aan het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en ze vertelt daarover in twee filmpjes.
Wanneer een vluchteling op reis gaat, begint de zoektocht naar veiligheid. Als dat doel is behaald, begint het gevoel van onzekerheid en verlies van grip op de toekomst. Het inzetten van empowermenttraining kan helpen.
De Handreiking ´Geef ons de tijd…´ Begeleiding van vluchtelingen met oog voor psychische gezondheid is nu beschikbaar. De publicatie geeft houvast aan niet-zorg professionals, vrijwilligers, klantmanagers en docenten die te maken hebben met statushouders.
De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit leidt tot armoede, schulden en een slechtere gezondheid. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft in een dossier gezet welke maatregelen helpen.
De inburgeraars kunnen vaak hun weg niet vinden in het huidige systeem. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in het rapport 'Overheid geeft inburgeraars een valse start'. Gemeenten herkennen dit.
Syrische vluchteling-artsen houden elke woensdagmiddag telefonisch spreekuur in het Arabisch. Voor nieuwkomers uit Eritrea is er op vrijdagmorgen een telefonisch spreekuur. Bellers kunnen bij hen terecht voor informatie over gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.