Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en de betrokken uitvoeringsorganisaties hebben nog te maken met een personeelstekort; de oplossingen voor de korte en lange termijn zijn nog niet in zicht. 

Beroep op solidariteit

In onze ledenbrief Asielopvang, statushouders en Oekraïne (pdf, 219 kB) delen we deze zorgen en:

  • doen we een dringend beroep aan alle gemeenten om mee te werken aan verschillende oplossingen
  • verzoeken we het kabinet werk te maken van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen.

Stand van zaken Asielopvang, statushouders en Oekraïne

In onze ledenbrief gaan we in op onderstaande onderwerpen:

  • Huisvesting statushouders
  • Consultatie asielwetgeving
  • Gezinshereniging
  • Opvang amv’ers
  • Stand van zaken uitvoeringstoets RooO
  • Langetermijnperspectief Oekraïners
  • Verblijfstickers voor vluchtelingen Oekraïners
  • Nieuwe normbedragen voor opvang Oekraïners