Ledenbrief nummer

Lbr. 22/054

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. En er is nog geen zicht op oplossingen voor de korte termijn en structureel voor de lange termijn. Het gaat ons allen aan het hart dat uiteindelijk de kwetsbare mensen hiervan de dupe zijn.

Solidariteit
De VNG doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten om, mede vanuit onderlinge solidariteit tussen gemeenten, mee te werken aan verschillende oplossingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het versneld huisvesten van statushouders, vooruitlopend op de hoge taakstelling voor de eerste helft van 2023. Hoe meer statushouders worden gehuisvest - en dan ook kunnen beginnen met integreren - des te minder opvangplekken er nodig zijn.