De Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022, bestaande uit wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet toetsen wij graag met de praktijk. De consultatie voor de Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022 is gestart. Wilt u meedoen aan de consultatie?
Gemeentelijke handhavers (boa’s) spelen een steeds belangrijkere rol bij toezicht, handhaving en opsporing van bepaalde strafbare feiten in de openbare ruimte. Om hier zo verstandig mogelijk mee om te gaan, ontwikkelen de gemeenten en de VNG een Gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024.
Wie eigendom van grond door bevrijdende verjaring heeft verloren, kan dankzij het Heusden-arrest een vordering tot schadevergoeding instellen of zelfs de grond terugvorderen. In onze wegwijzer leggen we uit hoe dit werkt en hoe het Heusden-arrest toegepast kan worden.
De vergunningchecks voor bouwwerken die horen bij het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden overgedragen aan gemeenten als onderdeel van de bruidsschat. Zo kunnen gemeenten ze in samenhang met de bruidsschat-checks en het bijbehorende aanvraagformulier beheren.
De berekeningen van de voorlopige financiële effecten per gemeente van de herziene verdeling van het gemeentefonds zijn gepubliceerd. Deze berekening is gebaseerd op cijfers uit 2017; de actualisatie naar cijfers uit 2019 moet nog plaats te vinden.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de leerplicht en werk en inkomen. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.
'Burgerfora en burgerpanels kunnen de gemeenteraad voeden met nieuwe informatie en nieuwe inzichten. De gemeenteraad kan daardoor beter zicht krijgen op wat problemen zijn. Burgerfora en -panels kunnen echter geen vervanging zijn van de gemeenteraad.'
'Hoe beïnvloed je als raadslid het werk van een gemeenschappelijke regeling?' De gemeente Dordrecht maakte een video over die vraag. De video geeft raadsleden tips hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op een gemeenschappelijke regeling.
Via de Single Digital Gateway kunnen EU-burgers straks relevante informatie, procedures en diensten vinden van overheden. Dat is handig voor als zij verhuizen naar een andere lidstaat of daar een bedrijf willen starten. Onder regie van de VNG wordt hiervoor een centrale oplossing gerealiseerd voor gemeenten.
Er zijn verbeteringen te zien in de oplossing van knelpunten in de vrouwenopvang, maar het proces is langzaam op gang gekomen en er zijn nog knelpunten die moeten worden opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman in het artikel ‘Waarom vrouwen in de opvang de Nationale ombudsman hard nodig hebben'