'Succesfactoren voor een economisch team of ondernemersloket' en 'Lokaal kopen en denken': met deze 2 artikelen vervolgen we de reeks 'Ondernemers door de crisis helpen'.
De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De notitie van de commissie en de bijbehorende praatplaat helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie.
Het is noodzakelijk om gedupeerde ouders die zich in een Msnp-traject (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) bevinden snel te helpen. De VNG is met de Belastingdienst/UHT in gesprek om alle gedupeerde ouders zo spoedig mogelijk uit de minnelijke schuldsanering (MSNP) te halen.
De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners en het ministerie van BZK de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader.
Onlangs publiceerde het CBS de voorlopige resultaten van het onderzoek 'Wmo-BW-kosten over 2019'. Gemeenten hebben hiertoe gegevens aangeleverd. Het ministerie van VWS verwerkt de uitkomsten uit het onderzoek in de voorjaarsnota.
De VNG heeft de GGU Voortgangsrapportage gepubliceerd over de tweede helft van 2020. Hierin vindt u de belangrijkste resultaten die in 2020 in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) zijn behaald.
In de 21e podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Robert Olieman, lid van de Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht en dossierhouder voor het onderzoek naar de Omgevingswet. Samen hebben zij het over de uitkomsten van dit onderzoek.
De 144e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats op 5, 6 en 7 mei. Op de agenda stonden onder meer het Portugese voorzitterschap van de Raad van Europa en een advies over de ervaringen van regio’s en steden tijdens de COVID-19-crisis en wat zij hiervan hebben geleerd.
Veel gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) en de mogelijkheden van deze wet. Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet.
Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Door deze afspraak kan de gemeente de onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen.