Wil uw gemeente in aanmerking komen voor het uitvoeringsbudget voor uw lokaal preventieakkoord of lokale preventieaanpak in 2021? Dan is een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden noodzakelijk. U kunt nog tot en met 30 april een adviesaanvraag indienen.
Recente ontwikkelingen, nieuws, ervaringsverhalen en andere inspiratie deelt het Verbetertraject Toegang via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt opgesteld door Movisie die deze keer onder meer sprak met Léon Sonnenschein over het 'pettenvraagstuk' van wijkteammedewerkers.
Gemeenten Dronten, Texel en Rotterdam hebben hun werkplaats afgerond. Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze gemeenten? Download dan hier het overzicht met bevindingen.
De financiële huishouding van gemeenten ontwikkelt zich in een zorgelijke richting door de groeiende druk van het sociaal domein. Dat wordt weer bevestigd door een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau BDO op basis van een analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2019.
Staatssecretaris van Huffelen heeft vandaag de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de voortgang weergegeven over de uitvoering van de hersteloperatie Toeslagen en het herstelbeleid.
Gemeente Den Haag werkt al sinds 2015 aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Met het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst als een van de belangrijkste pilotgebieden hoopt de gemeente op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de nieuwe wet.
Vanuit de studio Week van het geld zijn de hele week via een livestream programma’s uitgezonden voor scholieren, ouders en financiële professionals. Alle programma’s zijn terug te kijken op de website van Week van het geld.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG hernieuwen de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt.
Iemand uit uw gemeente is overleden. U kent de erfgenamen niet. Wat dan te doen als er sprake is van een nalatenschap? Een nieuwe handreiking beschrijft stapsgewijs hoe te handelen en hoe het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) u hierin als gemeente ontzorgt.
Bent u trots op een door uw gemeente gerealiseerde innovatieve topprestatie? Aarzel dan niet om mee te dingen naar de European Public Sector Award (EPSA). Dat is een prestigieuze prijs voor innovatieve topprestaties van overheidsorganisaties in heel Europa. De deadline voor de inzendingen is 3 mei 2021.