De nieuwe modelverordening leges komt begin volgend jaar en krijgt een ander karakter dan de oude. Voordat de legesverordening gemaakt kan worden, moeten gemeenten eerst aan de slag gaan met de beleids- en inrichtingskeuzes voor het nieuwe stelsel.
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ondersteuning beschikbaar voor gemeenten die aan de slag willen met duurzame bouwlogistiek. Verduurzaming van bouwlogistiek kan leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid en een reductie van congestie en schadelijke emissies.
'Blaming the victim' is een gemakkelijke manier om u van huiselijk geweld en kindermishandeling af te maken. Luister naar slachtoffers en betrokkenen en laat merken dat ze gezien worden. Een indringende oproep van Mirjam Bekker-Stoop in de derde podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).
Wat voor speelautomaten staan er in arcadehallen? Hoe zorgen we ervoor dat er een veilige omgeving ontstaat voor kinderen? De Kansspelautoriteit (Ksa) merkt dat dit soort vraagstukken leven bij gemeenten.
Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien de schaal van het probleem en de bedragen die ermee zijn gemoeid, moet het Rijk de regie pakken, vindt de VNG.
Het maximumtarief voor een rijbewijs bedraagt vanaf 1 januari 2021 € 41,00 (was € 40,65). Dat heeft de Dienst Wegverkeer (RDW) bekendgemaakt. Deze tarieven zijn in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierop nog een formeel akkoord moet geven.
Het Comité van Regio’s heeft een flitsrapport gepubliceerd en een interactieve website gelanceerd met goede praktijkvoorbeelden van lokale en regionale duurzame projecten uit heel Europa. Vanuit Nederland worden onder andere de praktijkvoorbeelden uit Flevoland, Opsterland en Twente genoemd.
De Omgevingswet vraagt ook van raadsleden een andere manier van werken. Het is daarom belangrijk om raadsleden regelmatig bij te praten over de stand van zaken en de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt.
De VNG zoekt gemeentelijke experts voor een nieuwe werkgroep, die zich gaat verdiepen in de transformatiekosten voor de Omgevingswet. Transformatiekosten zijn de kosten die de overgang van de huidige omgevingsrechtsystematiek naar de Omgevingswet met zich meebrengen.
De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de VNG, het NGB en de Regioburgemeesters in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.