Staatssecretaris Knops van BZK bezocht onlangs het Resources for Community Resilience Programme (R4CR). Dit programma heeft als doel de capaciteit te vergroten van maatschappelijke organisaties op Sint Maarten die zich inzetten voor wederopbouw en herstel na orkaan Irma in 2017.
Bijna 8 op de 10 gemeenten verwacht een tekort over 2021, dat in totaal wordt voorspeld op maar liefst € 1,3 miljard. Daarmee dreigt het gezamenlijke tekort van gemeenten ten opzichte van 2018 10 keer zo groot te worden. Dit blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs.
Acute zorg moet als een breed samenlevingsvraagstuk worden benaderd. Om in de toekomst de acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn veranderingen in het zorglandschap nodig. Acute zorg is te belangrijk om alleen aan zorgaanbieders over te laten.
Ook voor dit jaar zijn de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van decentrale politieke ambtsdragers geïndexeerd. Daarnaast wijzigen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 de bezoldigingen van burgemeesters en wethouders in verband met de nieuwe CAO-Rijk.
Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe regels in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. Welke impact dit heeft op gemeenten en hoe zij zich hieraan kunnen aanpassen, is inzichtelijk gemaakt in de geactualiseerde versie van de Brexit Impact Scan voor overheden.
Vorige week publiceerden we een overzicht van de normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2021. Helaas was deze niet helemaal up-to-date. Vandaar een nieuwe versie met correctie.
Sierdjan Koster, Universitair Hoofddocent van de RUG presenteerde op een themadag van VNG en Schouders Eronder zijn onderzoek naar de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Zijn conclusie: Het is zinvol om na te denken over een meer duurzame aanpak om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het...
Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Het is een van de meest urgente opgaven van dit moment.
Centrumgemeenten is gevraagd om voor 29 januari de kostengegevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. Dit vanwege de uitstroom van cliënten naar de Wlz-ggz. Het CBS maakte een overzicht van vragen van centrumgemeenten over deze uitvraag.
De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen gemiddeld € 29,- meer dan vorig jaar, eigenaar-bewoners € 45,-. De afvalstoffenheffing stijgt met € 28,- het sterkst, gevolgd door de ozb (€ 13,-).