Wat is de oorspronkelijke bedoeling van het pgb? Hoe zit de huidige praktijk eruit? Wat is er nodig om te komen tot een toekomstbestendig pgb? Dit werd onderzocht door Significant in opdracht van het ministerie van VWS.
Onlangs verschenen 2 rapporten die zicht geven op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Een van die rapporten heeft ook een verbeterde dataset opgeleverd, waarmee waarstaatjegemeente.nl is geactualiseerd. U kunt daar de gegevens van uw eigen gemeente opzoeken.
De gemeente Stein is verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in 2021. Stein springt eruit met een Sociale Inclusie Agenda waarin op een duidelijke en toegankelijke manier het beleid is opgeschreven. De gemeente Zwolle won de aanmoedigingsprijs.
De City Deal Ruimte voor lopen heeft een online magazine gepubliceerd om te laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn voor beleid om lopen te bevorderen. De VNG is hiervan een voorstander, omdat lopen niet alleen duurzaam is, maar ook gezond en inclusief.
Het Congres van Lokale Overheden van de Raad van Europa heeft een rapport opgeleverd over de lokale democratie in Nederland. Eerder dit jaar heeft het congres hiervoor een periodieke monitoring uitgevoerd. De aanbevelingen gaan onder meer over enkele financiële kwesties.
Gemeenten die hulp kunnen gebruiken met het starten met oefenen met het omgevingsplan, kunnen deelnemen aan het programma ‘starten met het omgevingsplan’. Het programma wordt beschikbaar gesteld in samenwerking met een aantal adviesbureaus die ondersteunen op het gebied van het omgevingsplan.
De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd het overleg over de Cao Gemeenten en Cao SGO te hervatten. Daarvoor hebben de werkgevers een nieuw bod neergelegd. De belangrijkste stappen zijn een langere looptijd (24 maanden), een hogere structurele salarisverhoging (totaal 2,9%) en onbeperkt verlofsparen.
In de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal 2021 wordt aangegeven dat de eerder gereserveerde middelen voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen) en het gemeentelijke schuldenbeleid (€ 30 miljoen) voor gemeenten beschikbaar worden gesteld.
Op basis van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen kunnen gemeenten eenmalige specifieke uitkeringen aanvragen voor de bouw van woon- en verblijfsruimte voor aandachtsgroepen. Dit zijn dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten, studenten, statushouders, woonwagenbewoners en overige spoedzoekers.
Op 16 september 2021 heeft de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. 2022 staat het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.