De VNG heeft de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de maximumtarieven voor 2023 en actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Leges, Parkeerbelastingen en Precariobelasting en in de algemene toelichting gemeentelijke belastingen.

De nieuwe Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen bevat wijzigingen over:

  • het uitstelbeleid, met name voor ondernemers met betalingsproblemen;
  • het afgeven van verklaringen over het betalingsgedrag;
  • tijdelijke regelingen waardoor de energietoeslag niet meetelt als vermogen bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek en voor de toepassing van de beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden.

Tot slot zijn er een aantal technische en redactionele wijzigingen, waaronder een technische wijziging in verband met de betalingsvordering die naar verwachting in de loop van 2023 beschikbaar komt voor gemeenten.

De geconsolideerde teksten van de modelverordeningen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Meer informatie

Zie ook