De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het maximum gemeentelijk kostendeel van het rijbewijstarief voor 2023 vastgesteld op € 34,95. Het rijkskostendeel blijft € 9,70.

Als de Wet digitale overheid in werking treedt, wordt het rijkskostendeel verhoogd met € 3,50. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van 2023. Nu ligt het nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Meer informatie