De tarieven voor de akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. De indexering is op basis van de consumentenprijsindex april 2022 (119,81) ten opzichte van die van april 2021 (109,36) en afgerond op 10 eurocent naar boven.

 

bedrag vanaf
1 januari 2023

bedrag was

a. voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

€ 14,30

b. voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap,
van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, 
van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden

€ 15,70

€ 14,30

c. voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 27,50

€ 25,10

d. voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 15,70

€ 14,30

e. voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

€ 14,30

f.1. voor een meertalig modelformulier van een onder a, b, d en e genoemd stuk

€ 15,70

€ 14,30

f.2. voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk

€ 21,20

 € 19,30

Meer informatie